Порядок оформления директора ооо

Оглавление:

Зміна директора (керівника) юридичної особи

Вартість послуги зі зміни керівника підприємства: 800 грн.*
Строк зміни директора ТОВ : 2-3 робочі дні.

В ході господарської діяльності підприємства, час від часу, виникає ситуація пов’язана із зміною керівника юридичної особи. Слід пам’ятати, що процедура зміни директора не обмежується протоколом загальних зборів ТОВ, оформленням наказу по підприємству, видачею трудової книжки звільненому керівнику та виплатою заробітної плати.

Згідно статуту підприємства директор наділений правом, зокрема: підписувати податкову, статистичну та іншу обов’язкову звітність; підписувати платіжні доручення та інші документи щодо розпорядження коштами підприємства; без довіреності здійснювати від імені товариства будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі укладати угоди, договори тощо. Саме тому зміна директора ТОВ, як і зміна місцезнаходження юридичної особи, передбачає внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру та повідомлення за місцезнаходження платника податків державної податкової інспекції.

Одразу зазначимо, що ми не розповідатимемо про порядок і форму повідомлення банківської установи у разі зміни директора ТОВ, оскільки дана процедура фактично не відрізняється від порядку відкриття рахунку.

Порядок зміни директора юридичної особи

Давайте коротко розберемо процедуру зміни директора ТОВ в Україні, яка включає в себе декілька послідовних кроків.

Ким приймається рішення про зміну керівника?

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства», прийняття рішення про зміну директора ТОВ належить до компетенції загальних зборів учасників. В приватному підприємстві зазначене питання вирішується власником та оформляється відповідним рішенням.

Рішення засновника про призначення директора оформляється протоколом, а підпис учасника (засновника) на протоколі повинен бути нотаріально засвідчений. Вимоги про обов’язковість нотаріального засвідчення підписів учасників на протоколі діють з листопада 2016 року.

В протоколі про зміну директора обов’язково необхідно зазначити дату призначення нового директора і особу, якій доручається право провести відповідні дії пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Подача документів реєстратору для зміни директора

Документи для зміни директора юридичної особи можна подати безпосередньо до Центру надання адміністративних послуг або приватному нотаріусу. В останньому випадку, подати документи можна набагато швидше через відсутність черг. Втім, не всі нотаріуси проводять реєстраційні дії щодо суб’єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для зміни директора ТОВ, реєстратору (нотаріусу) необхідно подати наступні документи:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
 2. Протокол загальних зборів учасників ТОВ (рішення власника приватного підприємства) про зміну керівника підприємства.
 3. Довіреність на проведення реєстраційних дій (якщо зміну керівника проводитиме уповноважена особа).
 4. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

Отримавши вищевказані документи, перевіривши правильність заповнення заяви на зміну керівника юридичної особи та перевіривши повноваження представника на представництво інтересів, адміністратор формує опис документів, один примірник якого надає довіреній особі.

Строк розгляду документів, поданих для зміни директора юридичної особи складає 24 години після надходження документів. У разі відсутності підстав для зупинення розгляду документів чи відмови у державній реєстрації, відомості про нового керівника підприємства вносяться до Єдиного державного реєстру.

Зверніть увагу, що з 2016 року наказ про призначення директора підприємства не подається реєстратору. Втім, наказ знадобиться при подачі в ДПІ повідомлення про найманого працівника.

Повідомлення контролюючих органів про зміну керівника

Відомості про зміну керівника юридичної особи направляються реєстратором (нотаріусом) засобами електронного зв’язку до державної податкової інспекції, пенсійного фонду та органів статистики. Тому повідомляти додатково про те, що на підприємстві змінився директор не має необхідності.

Згідно ст. 66 Податкового кодексу України платники податків — юридичні особи зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та / або податкового обліку. Оскільки на більшості підприємств керівник відповідає за бухгалтерський і податковий облік, тобто є керівником і бухгалтером в одній особі, тому в разі зміни керівника платник податків зобов’язаний повідомити контролюючі органи. Про зміну керівника юридичної особи слід повідомити в 10-денний строк з дня виникнення змін в облікових даних платника податків, шляхом подачі заяви за формою № 1-ОПП.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 прийняття працівника на роботу потребує повідомлення територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку підприємства. У даному випадку підприємство повідомляє не про зміну керівника, а про прийняття нового співробітника на роботу.

Після проведення всіх реєстраційних дій по зміні директора юридичної особи, залишається лише отримати довідку статистики, подати до відділення банку картку із зразками підпису нового керівника, отримати нові електронні ключі. Справжність підпису керівника юридичної особи на картці засвідчується нотаріально. Для оформлення зазначеної картки нотаріусу необхідно надати Витяг з ЄДР, протокол ТОВ про зміну директора та наказ про призначення директора.

Після проведення всього вище перерахованого, процедуру зміни директора можна вважати завершеною.

Директор підприємства є посадовою особою та несе відповідальність за дії вчинені ним при виконанні своїх обов’язків. Крім того, директор зберігає ввірені йому установчі документи, матеріальні цінності, книги, журнали та печатку підприємства. А тому, оформлення акту прийому-передачі документів при зміні директора, є вельми необхідним та доцільним, оскільки підтверджує передачу всіх документів та печатки підприємства від старого директора новому.

Документи, які необхідні для зміни директора ТОВ:

 1. Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписка.
 2. Ксерокопія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків нового директора, дата призначення та наявність обмежень.
 3. Реєстраційна заява.
 4. Протокол загальних зборів учасників про зміну директора ТОВ.
 5. Довіреність на проведення реєстраційних дій.

Що включає послуга із зміни директора?

 1. Оформлення всіх необхідних документів для зміни директора юридичної особи (доручення, протоколу, реєстраційної заяви, наказу тощо).
 2. Подачу документів до ЦНАП, ДПІ.
 3. Отримання Виписки з ЄДР.
 4. Отримання довідки статистики (відомостей з ЄДРПОУ).

В результаті замовник отримає:

 1. Оновлену Виписку з ЄДР.
 2. Протокол загальних зборів ТОВ про зміну директора.
 3. Наказ про призначення директора.
 4. Оновлену довідку статистики (відомості з ЄДРПОУ).
 5. 1-ОПП з відміткою про отримання.
 6. Повідомлення про прийняття працівника на роботу з відміткою про отримання.
 7. Опис документів, що подаються для державної реєстрації зміни керівника юридичної особи

* Додатково сплачується реєстраційний збір та послуги нотаріуса.

Компанія «Lawfulness» надає повний комплекс юридичних послуг, пов’язаних із зміною керівника юридичної особи. Тому, якщо у Вас виникли труднощі у проведенні державної реєстрації зміни директора підприємства (ТОВ, ПП), звертайтесь за телефоном: 068-389-76-67.

Единственный участник ООО – он же руководитель

Из статьи Вы узнаете:

1. Заключать или нет трудовой договор с руководителем-единственным участником.

2. Нужно ли выплачивать зарплату такому руководителю и как ее учесть в налоговых расходах.

3. Начисляются ли страховые взносы на зарплату руководителя ООО.

Ситуация, когда собственник бизнеса, единственный участник ООО, является одновременно и его руководителем, — не редкость. Как правило, основных причин для этого две: экономия на заработной плате наемному менеджеру и отсутствие необходимости делегировать полномочия руководителя кому-либо еще. К тому же Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» допускает избрание единоличного исполнительного органа общества из числа его участников. Таким образом, ничто не мешает собственнику ООО возложить руководство на себя… теоретически. Однако на практике это сопряжено со множеством вопросов, главный из которых: как оформить отношения между руководителем и принадлежащим ему ООО? Отсюда вытекают и другие вопросы: нужно ли выплачивать заработную плату руководителю? если нужно, то нужно ли начислять взносы и можно ли учесть в налоговых расходах? Во всех этих тонкостях разберемся далее в статье.

Оформление отношений с руководителем-единственным участником ООО

Избрание единоличного исполнительного органа ООО (директора, генерального директора, президента и т.д.) оформляется решением единственного участника общества (ст. 39, 40 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Формулировка такого решения может быть следующая: «Назначить директором ООО …(ФИО)», подпись, дата.

На основании решения издается приказ от имени руководителя ООО о вступлении в должность примерно следующего содержания: «Я, …(ФИО), возлагаю на себя полномочия директора ООО с … (дата) на основании решения единственного участника №… от…», подпись, дата.

Оформление обозначенных выше документов, решения участника и приказа руководителя, соответствует обычной практике и не вызывает сомнений. Но дальше предстоит решить самый, пожалуй, важный вопрос: являются ли отношения между руководителем и ООО, единственным участником которого он является, трудовыми и нужно ли заключать трудовой договор? Мнения контролирующих органов по этому вопросу разделились и, к сожалению, до сих пор единого решения нет.

 • Позиция 1. Трудовой договор не заключается, отношения не являются трудовыми.

Такой точки зрения придерживаются представители Роструда (письмо Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1, от 28.12.2006 № 2262-6-1, письмо Минздравсоцразвития России от 18.08.2009 № 22-2-3199). Кроме того, представители Минфина также считают невозможным заключение трудового договора с руководителем, который является единственным учредителем ООО.

Итак, какие основные аргументы выдвигают чиновники Роструда и Минфина в защиту своей позиции:

 • В статье 273 Трудового кодекса РФ прямо прописано, что положения главы 43 ТК РФ «Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации» не распространяются на руководителя организации, являющегося единственным участником. Отсюда чиновники делаю вывод о невозможности применения норм трудового законодательства в целом к отношениям между организацией и ее руководителем-единственным участником.
 • В статье 56 ТК РФ указано, что сторонами трудового договора являются работник и работодатель, то есть трудовой договор – это всегда двустороннее соглашение. Если же подписание договора от имени работника и работодателя производится одним и тем же лицом, то такой трудовой договор является недействительным, поскольку отсутствует одна из сторон. В связи с этим заключение трудового договора с руководителем-единственным участником не допускается. В этом случае полномочия руководителя единственный участник возлагает на себя своим решением, что и является основанием для осуществления им управленческой деятельности.

Согласно такой позиции, получается, что руководитель организации вступает не в трудовые, а в гражданско-правовые отношения с организацией. Таким образом, ему не положены никакие гарантии, предусмотренные ТК РФ (ежегодный оплачиваемый отпуск, компенсации и т.д.), в том числе не положена и заработная плата, а соответственно, и отчисления во внебюджетные фонды с нее (в том числе в ПФР). С этим, конечно, сложно согласиться, ведь налицо ущемление прав таких руководителей. Напрмер, если в ООО не один, а несколько участников, то заключение трудового договора с одним из них допускается (так как присутствуют две стороны: работник и другой участник от имени работодателя).

 • Позиция 2. Трудовой договор заключается, отношения признаются трудовыми.

За такой подход выступают представители ФСС (Письмо ФСС РФ от 21.12.2009 № 02-09/07-2598П), а также судебная практика (Апелляционное определение Челябинского областного суда от 27.11.2014 по делу № 11-12571/2014, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2015 № 13АП-9651/2015 по делу № А21-9807/2014). При этом аргументация чаще всего сводится к следующему:

 • На руководителя-единственного участника ООО действительно не распространяется действие гл. 43 ТК РФ, поскольку он не нуждается в гарантиях, предоставляемых наемным руководителям. Вместе с тем, среди лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство в целом, указанных в ч. 8 ст. 11 ТК РФ, руководитель-единственный участник общества не поименован. Следовательно, он подпадает под действие общих норм ТК РФ, и отношения с ним являются трудовыми.
 • В соответствии с Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководитель ООО (единоличный исполнительный орган) избирается по решению единственного участника (ст. 39, 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). А избрание на должность, в свою очередь, является одним из оснований для возникновения трудовых отношений и заключения трудового договора (абз. 2 ч. 2 ст. 16 ТК РФ). При этом договор с избранным руководителем подписывается уполномоченным лицом от имени ООО (абз. 2 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Таким образом, сторонами трудового договора будут: организация-работодатель в лице единственного участника, с одной стороны, и работник, избранный на должность руководителя, с другой стороны. То есть трудовой договор руководитель-единственный участник заключает все-таки не «сам с собой»: договор заключается между юридическим лицом и физическим лицом. Это означает, что требование ст. 56 ТК РФ об обязательном наличии двух сторон трудового договора (работника и работодателя) выполнено.

Тот факт, что трудовой договор руководитель-единственный участник заключает не сам с собой, а имеются, как и положено, две стороны договора (работник- физлицо и работодатель-юридическое лицо), отражается в стандартной преамбуле к трудовому договору, например:

«Общество с ограниченной ответственностью «Люкс» (ООО «Люкс»), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице единственного участника ООО «Люкс» Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава и решения единственного участника от 01.11.2015 № 1, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: Работник принимается на работу на должность директора…».

Итак, мы выяснили, что правомерность заключения трудового договора с руководителем-единственным участником можно доказать (в том числе и в суде). А для чего же самим руководителям заключать трудовой договор? Почему не рекомендуется просто согласиться с первой позицией, и «никак не оформляться к себе в ООО»? Вот основные причины:

 • Согласно ТК РФ трудовой договор с работником должен быть заключен в течение трехдневного срока со дня фактического допуска к работе (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). А фактический допуск к работе, по сути, определяется решением единственного участника об избрании руководителя и приказом о вступлении в должность. За уклонение от оформления трудового договора предусмотрена административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ, которая влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
 • Наличие трудового договора является основанием для принятия к налоговому учету расходов на оплату труда руководителя-единственного участника ООО.
 • Наличие трудовых отношений и трудового договора с руководителем-единственным участником является необходимым условием для признания руководителя в качестве застрахованного лица по обязательному пенсионному, социальному и медицинскому страхованию.

Для того чтобы «закрепить» трудовой характер отношений руководителя с ООО, единственным участником которого он является, рекомендуется помимо заключения трудового договора:

 • издать приказ о приеме на работу,
 • внести запись в трудовую книжку,
 • утвердить штатное расписание.

Начисление заработной платы руководителю

Выше мы рассмотрели аргументы в пользу трудового характера отношений и заключения трудового договора с руководителем-единственным участником ООО. Продолжая логику рассуждений, неизбежно придем к выводу: руководителю-единственному участнику необходимо начислять заработную плату.

Обязанность работодателя выплачивать работникам заработную плату в полном объеме и в установленные сроки закреплена в ст. 22 ТК РФ. При этом ТК не предусматривает каких-либо исключений для руководителя, являющегося единственным участником общества.

Следует также отметить, что трудовое законодательство не устанавливает минимальную продолжительность рабочего времени. То есть теоретически она может составлять и один час в неделю. Главное, такая продолжительность рабочего времени должна быть закреплена в трудовом договоре. В стремлении «сэкономить» на зарплате руководителю главное не переборщить: минимальная заработная плата, начисляемая руководителю, должна быть не менее заработной платы, рассчитанной исходя из установленного МРОТ пропорционально отработанному времени (ч. 3 ст. 133 ТК РФ).

Страховые взносы с оплаты труда руководителя

Руководитель организации, являющийся ее единственным участником, также как и другие лица, работающие по трудовым договорам, признается застрахованным:

 • по обязательному пенсионному страхованию (п. 1 ст. 7 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ)
 • по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ)
 • по обязательному медицинскому страхованию (п. 1 ст. 10 Закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ).

Соответственно, на заработную плату руководителя страховые взносы в ФСС, ПФР, ФОМС начисляются в общем порядке (ч. 1 ст. 7 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Из всего вышесказанного следует вывод, что руководитель-единственный участник имеет право на получение пособий по обязательному социальному страхованию за счет ФСС (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.д.). Это подтверждается и разъяснениями ФСС и судебными решениями (письмо ФСС РФ от 21.12.2009 № 02-09/07-2598П, Определение ВАС РФ от 23.09.2009 № ВАС-11691/09, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.11.2010 по делу № А45-6721/2010, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.10.2010 № Ф03-6886/2010 по делу № А73-2821/2010, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.10.2010 по делу № А45-8040/2010).

Заработная плата руководителя в налоговых расходах

Расходы на оплату труда учитываются для целей исчисления налога на прибыль (ст. 255 НК РФ) и при УСН (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Однако НК РФ содержит оговорку: не учитываются для целей налогообложения расходы «на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов)» (п. 21 ст. 270 НК РФ).

Как говорилось в начале статьи, Минфин придерживается позиции, согласно которой заключение трудового договора руководителя, являющегося единственным участником, невозможно. В связи с этим Минфин считает недопустимым включать в состав налоговых расходов заработную плату такого руководителя. По крайней мере, такие разъяснения были даны ведомством в отношении УСН и ЕСХН (Письма Минфина России от 19.02.2015 № 03-11-06/2/7790, от 17.10.2014 № 03-11-11/52558). Но учитывая логику рассуждений представителей Минфина, скорее всего, аналогичное мнение будет и в отношении расходов на общей системе.

Но мы также рассмотрели и вторую точку зрения, согласно которой трудовой договор с руководителем-единственным участником должен заключаться. Такая позиция имеет весомые аргументы и, что немаловажно, ее поддерживают суды. Поэтому если выплаты руководителю предусмотрены трудовым договором, то есть все основания для включения их в налоговые расходы. При этом нелишним будет запастись документами, подтверждающими реальность затрат и их экономическую оправданность, такими как штатное расписание, табель учета рабочего времени, платежные ведомости, расходные кассовые ордера и т.д.

На вопрос «заключать трудовой договор с руководителем-единственным участником ООО или нет» у контролирующих и судебных органов в настоящее время нет единого ответа. Как же быть в таком случае самим руководителям, оказавшимся в подобной ситуации? Конечно, нужно самостоятельно принять решение исходя из логики и здравого смысла. И какое бы решение ни было принято, нужно уметь отстоять и обосновать его в случае необходимости.

Безопаснее все-таки заключить трудовой договор и все остальные документы, подтверждающие трудовой характер отношений (приказ о приеме, штатное расписание, оформить трудовую книжку, вести табель учета рабочего времени и т.д.). Соответственно, руководителю необходимо назначить и выплачивать заработную плату, начислять с нее страховые взносы и удерживать НДФЛ. Что касается принятия заработной платы к налоговым расходам, возможны два варианта:

 • вариант первый «безопасный»: выплачивать минимально возможную заработную плату и не включать ее в расходы, поскольку такова позиция Минфина;
 • вариант второй «рискованный»: включать заработную плату руководителю в расходы для целей налогообложения, однако такое право нужно быть готовым отстаивать в суде.

А какой точки зрения по вопросу оформления отношений с руководителем-единственным участником ООО придерживаетесь Вы? И почему?

Считаете статью полезной и интересной – делитесь с коллегами в социальных сетях!

Остались вопросы – задавайте их в комментариях к статье!

Нормативная база

 1. Трудовой кодекс РФ
 2. Налоговый кодекс РФ
 3. КоАП РФ
 4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
 5. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
 6. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством»
 7. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
 8. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
 9. Письмо Минтруда России от 05.05.2014 № 17-3/ООГ-330
 10. Письма Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1, от 28.12.2006 № 2262-6-1,
 11. Письмо Минздравсоцразвития России от 18.08.2009 № 22-2-3199
 12. Письмо ФСС РФ от 21.12.2009 № 02-09/07-2598П
 13. Письма Минфина России от 19.02.2015 № 03-11-06/2/7790, от 17.10.2014 № 03-11-11/52558

Как ознакомиться с официальными текстами указанных документов, узнайте в разделе Полезные сайты

Порядок назначения генерального директора ООО

Как проводится назначение на должность?

Первым шагом к оформлению трудового договора с генеральным директором является принятие решения о его назначении на соответствующую должность. Делается это посредством собрания учредителей, итогом которого является оформление протокола. Если решение принимается советом директоров, составляется соответствующий акт.

Аналогичным способом проводится назначение директора в ООО с одним учредителем, только здесь подписывается протокол единственного участника.

Чтобы провести процедуру правильно, нужно соблюдать следующую инструкцию:

 1. Проверить, какой именно орган уполномочен принимать решение об избрании сотрудника на должность гендиректора. Эту информацию можно узнать в учредительных документах организации.
 2. Провести совещание, итогом которого станет принятие решения или оформление протокола о назначении.
 3. Заключить трудовой договор с руководителем, после чего издать приказ о приеме на работу.
 4. На основании протокола или решения гендиректор самостоятельно оформляет приказ о вступлении в должность.

В завершение приказ о приеме на работу и решение о назначении генерального директора ООО направляются в банк, где открыты расчетные счета компании. Это нужно для того, чтобы руководитель имел возможность ими распоряжаться.

Как оформляется трудовой договор?

Составление трудового договора проводится в общем порядке после оформления протокола единственного участника ООО о назначении директора либо подписания решения собрания. Требования к содержанию соглашения указаны в ст. 57 ТК РФ.

Что в нем должно быть:

 1. Наименование организации.
 2. Ф. И. О. работника и работодателя.
 3. ИНН.
 4. На каком основании назначен директор.
 5. Место работы, трудовые функции.
 6. Дата, с которой сотрудник должен приступить к должностным обязанностям.
 7. Условия оплаты труда, режим рабочего времени.
 8. Подписи директора и председателя общего собрания либо совета директоров.

Если генеральный директор не был избран по конкурсу, а назначен на должность учредителями или советом директоров, может быть установлен испытательный срок до 6 месяцев. Если же он занял должность в результате конкурса, испытания запрещены (ч. 5 ст. 70 ТК РФ).

Содержание решения о назначении директора

Если у организации несколько учредителей, оформляется решение о назначении директора ООО — образец его законодательством не установлен. Оно в обязательном порядке включает в себя следующую информацию:

 • Ф. И. О., паспортные данные учредителя.
 • Сведения о компании: ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес.
 • Размер доли каждого в уставном капитале.
 • Величина уставного капитала.
 • Сведения о результатах голосования.
 • Решение — назначение на должность генерального директора, его Ф. И. О., паспортные данные.
 • На какой срок работник может занимать руководящее место. Если он не указывается, впоследствии возможно заключение бессрочного трудового договора.

В конце документа вписываются фамилии и инициалы председателя и секретаря собрания, они ставят подписи.

Назначение руководителя, если учредителя два

При назначении директора в ООО с двумя учредителями оформляется протокол внеочередного собрания, где один из участников является председателем, а второй — секретарем.

Что должен содержать документ:

 • Наименование ООО.
 • Ф. И. О. и должности либо статус участников собрания.
 • Повестка совещания — избрание директора.
 • Сколько человек проголосовало за назначение сотрудника на должность гендиректора (как правило, принимается решение единогласно «за»).
 • Кто будет заниматься регистрацией внесения изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы (обычно назначенный руководитель).
 • Подписи участников.

Содержание протокола единственного участника, если учредитель один

Согласно ст. 39 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 18.02.1998 № 14-ФЗ, единственный учредитель имеет право назначить самого себя или другого человека. Для этого оформляется протокол, содержащий следующие данные:

 • Сведения об учредителе.
 • Дата составления.
 • Название организации.
 • Отсылка на то, что в ООО всего один учредитель, владеющий всем уставным капиталом.
 • Решение о назначении конкретного гражданина руководителем с указанием его Ф. И. О.

В конце ставится дата написания протокола и подпись составителя.

Назначение нового директора при увольнении старого

Если прежний директор решил уволиться, он должен подать соответствующее заявление за месяц до даты ухода при условии, что с ним был заключен срочный трудовой договор (ст. 280 ТК РФ). Отказать ему в расторжении соглашения невозможно, поэтому членам совета директоров дается всего 3–4 недели для того, чтобы назначить замену.

Как проводится процедура в данном случае:

 1. Увольняющийся подает заявление об уходе.
 2. Назначается дата собрания учредителей, на котором будет выбран новый руководитель.
 3. Составляется приказ об увольнении.
 4. Старый директор в последний день работы получает окончательный расчет и документы.
 5. С новым работником заключается трудовой договор, оформляются все приказы.
 6. Выбранный директор вносит изменения в ЕГРЮЛ, направив заявление по форме Р14001 вместе с решением собрания в ИФНС.
 7. Переоформляются документы в банке, обслуживающем организацию. Требуется присутствие нотариуса.

Для наглядности рассмотрим детальный пример.

Агапов М. В. является генеральным директором ООО «Трансюжстрой». Он 15.05.2017 подал заявление об увольнении. На собрании было принято решение о назначении другого руководителя — Иванкова С. В. По закону Агапов М. В. обязан отработать месяц, но учредители освободили его от такого обязательства, и расторжение трудового договора произошло 25.05.2017.

Иванков С. В. вступил в должность с 26.05.2017 на основании протокола общего собрания.

Процедура назначения генерального директора юридического лица проводится в несколько этапов и отличается от обычного трудоустройства сотрудников обязательным участием учредителей в процессе, т. к. только на основании принятого на собрании решения новый работник может вступить в должность. Исключением являются компании с одним учредителем: здесь достаточно только его решения, мнение других работников не учитывается.

Оформление директора ООО

В этой статье постараемся подробно рассказать, как организации правильно оформить своего генерального директора:

1. Генеральный директор – сотрудник организации

Каждой организаций управляет единоличный исполнительный орган, как правило — генеральный директор (ст. 40 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ).

У генерального директора организации двойственный статус. Он является одновременно и сотрудником, состоящим с организацией в трудовых отношениях, и единоличным исполнительным органом организации. Как руководитель именно он решает все хозяйственные и управленческие вопросы организации. Как сотрудник – обязан действовать в рамках трудового договора и соблюдать Правила трудового распорядка.

2. Трудовой договор с гендиректором

Трудовой договор с гендиректором нужно оформить в письменной форме не позднее 3 рабочих дней с даты гос. регистрации ООО. Генерального директора можно принять на работу как на неопределенный срок в общем порядке, так и по срочному трудовому договору (п. 2 ч. 1 ст. 58, ст. 275 Трудового кодекса РФ).

От имени организации трудовой договор с генеральным директором подписывает уполномоченное должностное лицо. Право подписывать такой договор имеет кто-либо из следующих должностных лиц:

1. Председательствующий общего собрания участников, на котором был избран генеральный директор.

2. Председатель совета директоров (наблюдательного совета), если избрание руководителя организации относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

3. Участник общества, уполномоченный на это решением общего собрания или совета директоров (наблюдательного совета).

4. Собственник организации (единственный участник), если в организации только один собственник.

3. Оформление трудовых отношений с гендиректором, если в организации только один собственник (учредитель)

Если в организации только один собственник, то он принимает решение единственного участника. На основании этого решения генеральный директор назначается на должность и с ним заключается трудовой договор. Издается приказ о приеме на работу, оформляется личная карточка на сотрудника и вносится запись о приеме на работу в трудовую книжку.

Такой порядок применяется в случае, когда обязанности генерального директора (директора) будет исполнять иное лицо, а не сам собственник организации.

Следует учесть, что, по мнению Роструда, с генеральным директором, который одновременно является собственником (единственным учредителем) организации, трудовой договор заключать не нужно. Отсутствие трудового договора не должно повлечь для такого руководителя ущемления в трудовых и социальных правах.

4. Оформление трудовых отношений с гендиректором, если в организации несколько собственников (учредителей)

На общем собрании участников избирается генеральный директор и конечно принимается решение о назначении избранного на должность. Это решения обязательно должно быть зафиксировано в протоколе собрания.

С избранным генеральным директором заключается трудовой договор, издается приказ о приеме на работу, оформляется личная карточка и вносится запись о приеме на работу в трудовую книжку (если место работы в вашей организации для данного сотрудника является основным). Т.е. оформление трудовых отношений с гендиректором, когда организация создана несколькими учредителями такое же, как и оформление на работу обычного работника (даже если гендиректор является одним из учредителей).

5. Трудовая книжка гендиректора

После заключения трудового договора с гендиректором, нужно сделать в его трудовой книжке запись о приеме на работу в течение 5 дней с даты приема на работу (если место работы в вашей организации для него является основным).

Заполнять трудовую книжку руководителя организации может уполномоченный на это работник (например, специалист по кадрам) или сам генеральный директор, если он является единственным работником организации. Правом вести трудовые книжки работников наделен работодатель (его представитель). В последнем случае, если руководителю организации некому передать эти полномочия, он сам выполняет функции представителя работодателя (в т. ч. и в отношении себя как работника).

Запись о приеме на работу генерального директора в трудовой книжке нужно делать в общем порядке. Учитывая особенности приема на работу руководителя организации, она может быть сформулирована как запись о назначении на должность генерального директора (директора).

Возможны следующие варианты записи: «Принят на должность генерального директора«, «Назначен на должность генерального директора» и т.п.

В графе 4 трудовой книжки нужно сделать ссылку на решение общего собрания участников (решение общего собрания акционеров, решение совета директоров, иное решение работодателя), которым генеральный директор назначен на должность, или на приказ генерального директора о вступлении в должность в свободной форме. Например: «Решение общего собрания акционеров № 2 от 03.03.2011», «Приказ № 204 от 03.03.2011».

Такие рекомендации даны в письмах Роструда № 2894-6-1 от 22 сентября 2010 г., № 1222-6-1 от 15 августа 2006 г. Поэтому не следует в графе 4 трудовой книжки генерального директора ссылаться на приказ о приеме его на работу по унифицированной форме № Т-1, который, как правило, указывается в трудовых книжках всех остальных работников.

Как оформить приём на работу генерального директора

Оформить директора ООО на работу можно при условии соблюдения норм трудового законодательства. Хотя процедура несколько и отличается от той, которая используется в случае трудоустройства других наемных работников, базовые принципы и требования остаются неизменными. Так, директор ООО, независимо от того, является ли он одним из учредителей общества или же лицом со стороны, имеет право на оплату труда и отпуск.

Обратите внимание! Наем работников без назначения зарплаты нормами трудового законодательства не предусмотрен, поэтому генеральному директору также начисляется заработная плата даже в том случае, если он учредитель компании.

В статье представлена информация о том, как правильно оформить прием на работу директора ООО, какие документы необходимо подготовить, а также как составить трудовое соглашение. Помимо этого, вы сможете ознакомить с этапами процедуры и особенностями каждого из них. Материал содержит сведения о том, как оформить гендиректора на полставки, а также по совместительству.

Полномочия гендиректора ООО, суть должности

ООО – организационно-правовая форма, наиболее приемлемая для представителей малого и среднего бизнеса. Основателями общества являются лица, инвестировавшие часть средств в уставный капитал организации. Каждый из участников данного субъекта хозяйствования имеет право на получение дивидендов, размер которых зависит от рентабельности предприятия и размера доли.

Главенствующую роль в деятельности общества занимает генеральный директор. Это единственный представитель компании, который имеет право действовать от лица предприятия без специальной доверенности.

Должность генерального директора обязывает лицо, занимающее ее, действовать профессионально и быть предельно ответственным. В отношении кандидатов выдвигаются довольно высокие требования, обоснованные широким кругом полномочий, предоставляемых руководителю.

К функциональным обязанностям гендиректора относят:

 • осуществление всеобщего контроля над деятельностью компании;
 • координацию деятельности подразделений общества, обеспечение эффективного функционирования всего штата сотрудников в целом;
 • составление планов работы предприятия, разработку стратегий, направленных на развитие компании, совершенствование ее деятельности;
 • осуществление контроля над достижением целей предприятия, выполнением поставленных задач;
 • проверку документооборота, реализацию организационных мероприятий;
 • планирование бюджета общества;
 • проведение аналитических и оценочных мероприятий для определения истинного положения дел.

Обратите внимание! Согласно законодательству основать ООО можно при наличии даже одного учредителя. В таком случае он же занимает и должность директора. С одной стороны, такое положение упрощает работу руководителя, поскольку ему не нужно отчитываться перед основателем общества, а с другой — требует от него более ответственного подхода к ведению бизнеса, ведь речь идет о распоряжении собственными средствами.

Основной функцией генерального директора является осуществление контроля над всеми сферами деятельности предприятия, поэтому ему необходимо распределить обязанности по выполнению второстепенных задач между другими представителями руководящего состава. А таких в компании немало, к примеру, финансовый директор, менеджер, коммерческий директор.

Еще по теме:

 • Законодательный орган камчатского края Статья 9. Формирование законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края Статья 9. Формирование законодательного (представительного) органа […]
 • Список третейских судей москвы Список третейских судей москвы Наталья Андреевна, юрист, спрашивает: «1. Подлежит ли вновь создаваемый третейский суд государственной регистрации в свете вышедшего закона о третейских […]
 • Что написать в ответ на возражение на исковое заявление Возражения по иску Образец возражений по иску, с учетом последних изменений законодательства. Возражения на исковое заявление подаются ответчиком или третьим лицом в суд, рассматривающий […]
 • Приказ об увольнении форма по окпо Оформляем приказ на увольнение по форме Т-8 Прекращение трудовых отношений оформляется приказом, заверенную копию которого сотрудник вправе получить на руки. По требованию работника […]
 • Договора аренды ст 425 гк рф Статья 425 ГК РФ. Действие договора 1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими […]
 • Мировой суд округа варавино-фактория Контакты государственных учреждений Мировые судьи округа Варавино-Фактория Ниже подробное описание как доехать и добраться до организации - «Мировые судьи округа Варавино-Фактория» по […]