Как подать иск на алименты в суд

Образец заявления на алименты на Украинском языке

Ситуация, когда необходимо быстро написать заявление, возникает очень часто. И, в большинстве случаев, необходимость настолько велика, что от своевременности зависит круг бизнеса и жизни. В этом случае есть два варианта. Пойти к юристу, который изготовит заявление профессионально. Или взять реальный шаблон в сети и заполнить собственные сведения в нужные пункты.

Любой из двух вариантов содержит как плюсы так и минусы. В случае с адвокатом Вы будете вынуждены заплатить. Сумма будет зависеть от смысла документа. В случае, когда Вы решите составить документ своими руками платить не придется. Но нет гарантии, что обращения будут написаны как нужно.

Надеемся найденный документ поможет в разрешении проблемы.

Образец заявления на алименты

17 октября 2012

Заявление подается в суд по месту прописки либо женщины, либо мужчины.

Если вы подаете заявление по месту прописки бывшего супруга то, должны быть точно уверены в этих данных. В противном случае судья после проверки прописки в адресном бюро, вернет ваше заявление.

Исковое заявление на алименты составляется на Украинском языке.

Кіровський районний суд
м. Києва
(за місцем реєстрації відповідача).
Позивач:
Петрова Марія Іванівна,
зареєстрована за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
вул. Шевченка, буд. 83, кв. 42
тел.(067) 111-11-11.

Відповідач:
Іванов Іван Іванович,
зареєстрований та проживає за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
пр. Кірова, буд. 95, кв. 47
тел.(068) 111-11-11.

Ціна позову – 10000,00 грн.

Про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, позивач — Петрова Марія Іванівна, зареєструвала шлюб з відповідачем 13 липня 1996 року, що підтверджує свідоцтво про одруження (копія якого додається), серії І-КИ № 056998, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому Жовтневої районної ради м. Києва, актовий запис за № 478 від 13 липня 1996 року.

Шлюб між позивачкою та відповідачем було розірвано, що підтверджує свідоцтво про розірвання шлюбу (копія якого додається), серії І-КИ № 077500, що видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 234 від 26 вересня 2004 року. Після розірвання шлюбу прізвища: позивачки – Петрова, відповідача – Іванов.

Від шлюбу з відповідачем маю: неповнолітню дитину – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, який народився у м. Києві, що підтверджує свідоцтво про народження дитини (копія якого додається), серії І-КИ № 890150, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 877 від 26 вересня 2002 року.

По документам та фактично, позивачка для дитини – мати, а відповідач – батько.

Син проживає разом зі мною, що підтверджує довідка з місця проживання позивачки разом з дитиною (оригінал якої додається).

Зі свого боку, я прикладаю усі зусилля для забезпечення потреб дитини, але це не дозволяє мені повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітнього сина на його повноцінне харчування, купівлю необхідного дитячого одягу та взуття, ліків у разі хвороби, та на інші життєві потреби дитини.

Відповідач не вважає за потрібне утримувати свого неповнолітнього сина.
На мої неодноразові прохання та вимоги до відповідача про сплату аліментів на утримання його неповнолітньої дитини, він не звертає ніякої уваги.

Тому я на законних підставах, згідно ч.3 ст. 181 Сімейного Кодексу України, вимагаю щоб відповідач сплачував аліменти на утримання його неповнолітнього сина на підставі відповідного рішення суду. При цьому, відповідач працездатна особа, може надавати матеріальну допомогу і є батьком дитини.

Відповідно до ст. 180 Сімейного Кодексу України, відповідач зобов’язаний утримувати свого сина до досягнення ним повноліття.

Згідно ст. 182 Сімейного Кодексу України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину встановлено законом. Він складає 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 191 Сімейного Кодексу України аліменти на утримання дитини присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.
Позивачка звільнена від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного, керуючись ст. 180, ч.3 ст.181,182,183,191 Сімейного Кодексу України,-

 1. Стягнути з відповідача — Іванова Івана Івановича на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, щомісяця, з дня пред’явлення мною позову, у розмірі ¼ з усіх видів його заробітку (доходу), але не менш 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, до досягнення дитиною повноліття.
 1. Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.;
 2. Копія свідоцтва про народження сина на 1 арк.;
 3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.;
 4. Оригінал довідки з місця проживання позивачки разом з дитиною на 1 арк.;
 5. Ксерокопія паспорта позивачки на 1 арк.;
 6. Копія довідки про присвоєння позивачці ідентифікаційного номера на 1 арк.;
 7. Копія позовної заяви для відповідача на 2 арк. та усіх додатків до неї на 6 арк.

25 липня 2012 року ____подпись______ Петрова М.І.

Можно добавить к списку документов, если есть:

 1. Ксерокопія паспорта відповідача на 1 арк.;
 2. Копія довідки про присвоєння відповідачу ідентифікаційного номера на 1 арк.

Подавать заявление надо в суд в приемные дни.

Приложения прикрепите к заявлению в том же порядке, который написан в конце заявления.

Заявление с приложениями распечатаете в трёх экземплярах: с первым будет работать судья, второе отправят ответчику, третье вы оставляете себе. На этом последнем экземпляре поставят печать с датой приема заявления.

Также вам скажут телефон или номер кабинета, где сообщат фамилию и имя судьи, которая будет вести ваше дело.

Источники информации

 • Консультация с адвокатом.

Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.

Составление иска о взыскании алиментов. практические рекомендации.

Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит родитель, проживающий отдельно. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
Многие добровольно исполняют свой отцовский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

Составление иска о взыскании алиментов на ребенка

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:

• шапка
• название
• вступительная часть
• аргументационная часть
• заключительная часть
• просительная часть
• указание прилагаемых документов
• дата и подпись

Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на Украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах.

Один экземпляр иска о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.
Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

В какой суд подавать иск?

Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Необходимо узнать адрес суда и правильное его название.

В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс.

Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.
Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

Название документа: Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.
Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов представить суду.

Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

Способ оплаты алиментов.

Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты в Украине) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.

В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.

Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например — 25 % от зарплаты.
Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.

Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.

Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов.

В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей — 1/3 заработка, на трех и больше детей — 1/2 заработка.

Максимальный размер алиментов на ребенка не установлен, но согласно Закону Украины «О государственной исполнительной службе» с должника недозволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не Может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.

Если же доход ответчика периодичен, зарплата не официальная или размер заработка невозможно определить, лучше получать алименты в твердой денежной сумме. Укажите нужную сумму.

Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 31 Закона Украины «Об информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

Судебный сбор и расходы на информационно — техническое обеспечение рассмотрения дела.

При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор и расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты госпошлины на основании п.5 ст.4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине».

Расходы на рассмотрение дела оплачиваются проигравшей стороной по окончанию разбирательства согласно ч.3 ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Украины. Упомянутые статьи нормативно-правовых актов нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.

К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:

1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию собственного паспорта;
3. Справку о месте проживания ребенка;
4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака;
5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.

Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.Взыскать максимальную сумму алиментов в вашей ситуации

Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендуем обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов.

Рекомендуем прочитать еще:

Образцы исковых заявлений по семейным правоотношениям

Образцы документов на Украинском языке

 • Заявление об установлении факта отцовства
 • Заявление о предоставлении права на брак

Заявление о возобновлении брака

 • Заявление о расторжении брака
 • Заявление об усыновлении
 • Исковое заявление о признании отцовства

 • Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи
 • Исковое заявление о признании брака недействительным

 • Исковое заявление о признании брака недействительным и выселении из жилого помещения
 • Исковое заявление об определении места жительства ребенка
 • Исковое заявление об определении размера алиментов

 • Исковое заявление об отобрании несовершеннолетнего ребенка
 • Исковое заявление об отобрании и возвращение ребенка и возмещении морального вреда
 • Исковое заявление об уменьшении размера алиментов

 • Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка
 • Исковое заявление об отмене усыновления
 • Исковое заявление о взыскании алиментов 2

  Исковое заявление о взыскании алиментов

 • Исковое заявление о взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных дочь
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на супругов
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на время обучения

 • Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
 • Исковое заявление о взыскании алиментов в доле от дохода
 • Исковое заявление о взыскании дополнительных расходах на ребенка

 • Исковое заявление о взыскании задолженности по выплате алиментов
 • Исковое заявление о взыскании средств на покрытие расходов, связанных с предоставлением попечительства
 • Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов

  Как подать на алименты в суд

  В случаях, когда один из супругов уклоняется от выполнения обязанностей по содержанию ребенка, им необходимо садиться за стол переговоров и заключать соглашение о порядке уплаты алиментов. Ведь необходимость обоим родителям в равной степени участвовать в обеспечении детей закреплена в Семейном кодексе РФ. Однако если найти компромисса не получилось, и люди договориться не смогли, или по каким-то причинам один из родителей считает, что ему нет необходимости исполнять требования законодательства, разрешить вопрос о взыскании алиментов с этого лица можно в судебном порядке.

  Также, через суд решить вопрос и подать на алименты имеет право служба защиты несовершеннолетних, если ребенка надлежащим образом не содержат оба родителя, сознательно не исполняя своих обязательств по нормальному обеспечению его жизни.

  При этом вопрос того, как подать на алименты, решается в соответствии с нормами, установленными Гражданско-процессуальным кодексом РФ. Решение проблемы взыскания алиментов, в свою очередь, производится согласно федеральному закону «Об исполнительном производстве».

  При этом принципы, в соответствии с которыми действует судебная система при рассмотрении таких споров, являются следующими:

  • равноправие всех детей одного родителя на получение содержания от него;
  • обязательность решений судов по алиментам на всей территории страны;
  • обязанность обоих родителей осуществлять содержание своих несовершеннолетних детей в равных долях;
  • действительность обязанностей родителей по содержанию детей вне зависимости от того, рождены они в браке, либо вне его;
  • сохранение необходимости обоим родителям содержать общих детей, рожденных в браке и после его расторжения.

  Как правило, проблема того, как подать на алименты, возникает сразу после развода, благодаря чему обосновать необходимость назначения этих выплат становится значительно проще. Ведь родители более не находятся в официальных отношениях, не ведут совместного хозяйства, и соответственно все бремя заботы об общем малыше легло на плечи матери либо отца, при которых он остался.

  Однако за принудительным обеспечением прав ребенка можно обратиться также, когда родители находятся в браке. Правда, перед этим необходимо подготовить достаточные доказательства, ведь, чтобы подать на алименты на мужа, надо найти свидетелей, которые смогут подтвердить, что он действительно уклоняется от участия в содержании семьи.

  Подача, если брак не зарегистрирован

  Вопрос о том, как подать на алименты в судебном порядке, становится особо актуальным в том случае, когда брак с родителем не регистрировался. Но в этом случае предварительно необходимо будет доказать факт отцовства.

  Сделать это можно на основании свидетельства о рождении, в которое внесены данные об отце, а если таких записей нет, тогда с помощью иных доказательств и генетической медицинской экспертизы.

  Современная судебная система предусматривает два варианта процедур, в рамках которых можно подать в суд на алименты: упрощенная, предусматривающая издание судебного приказа и обычная, подразумевающая рассмотрение гражданского иска.

  Приказное производство

  Судебный приказ является самой эффективной из судебных процедур по рассмотрению данных вопросов. В ходе такого производства судья единолично, в упрощенном порядке рассматривает заявление о назначении алиментов и принимает решение исходя из документов, предоставленных вместе с ним.

  • Ответьте на несколько простых вопросов и получите подборку материалов сайта по своему случаю ↙

  При рассмотрении дела по существу стороны в заседание не вызываются, так как данная процедура применяется, когда все обстоятельства дела им предельно ясны. У родителей нет возражений либо оспариваемых позиций в отношении назначаемых выплат.

  Перед тем, как подать на алименты в мировой суд следует учесть, что такая процедура имеет свои ограничения. Так, судья в данном процессе может назначать выплаты только в долях от дохода ответчика. Зато получив на руки судебный приказ, можно сразу обратиться в службу судебных приставов для исполнения его предписаний.

  Размер выплат в рамках этой процедуры устанавливается, согласно требованиям статьи 81 Семейного кодекса РФ, по которой взысканию подлежат следующие части доходов родителя:

  • до 25% — на одного;
  • до 33,33% — на двух;
  • до 50% — на трех и более детей.

  При этом общая сумма взысканий с ответчика может достигать 70% от его заработка, так как, при удержаниях в пользу несовершеннолетних, гарантии, предусмотренные статьей 139 Трудового кодекса РФ, не действуют, и с работника может вычитаться более половины зарплаты.

  Для того, чтобы суд мог рассмотреть заявление по упрощенной процедуре, необходимо предоставить следующие данные об обоих родителях:

  • о составе семьи;
  • о месте проживания;
  • об источниках доходов;
  • о нахождении в браке;
  • обо всех детях, находящихся на содержании.

  Изучив материалы дела, судья будет принимать решение, исходя из материального и семейного положения каждой из сторон.

  Исковое производство

  Более универсальным способом того, как подать на алименты в суд, является исковое производство. В рамках данного процесса орган юстиции рассматривает исковое заявление о взыскании необходимых на содержание несовершеннолетнего средств.

  Процедуры данного производства предполагают состязательность и открытость разрешения спора. Весь процесс включает несколько стадий, начиная от предварительного заседания, заканчивая рассмотрением по существу. В ходе всего разбирательства участвуют и истец, и ответчик, причем каждая из сторон может представлять свои пояснения, возражения, а также любые необходимые доказательства.

  Участие в исковом производстве может потребовать привлечения профессионального юриста, но и итоговое решение может носить наиболее удобный для стороны характер. Именно исковое производство применяется в случае назначения выплат в твердом денежном выражении, либо при сочетании твердой суммы и начислений в долях от доходов. Также данный механизм применяется для взыскания задолженности по алиментам за предыдущие периоды.

  В таком процессе важен не только факт неисполнения обязанностей одним из родителей, но и правильное обоснование необходимых сумм на содержание несовершеннолетнего.

  Перед тем, как подать на алименты в мировой суд, необходимо подготовить пакет документов, который позволит рассмотреть дело в суде. В независимости от того, в каком порядке будет рассматриваться дело, необходимо подготовить копии:

  • паспорта истца со страницами с пропиской и регистрацией брака;
  • свидетельств о рождении общих детей;
  • свидетельства о регистрации брака, либо документ, который подтверждает его расторжение.

  Кроме этого, понадобятся следующие оригиналы:

  • справка о составе семьи с места жительства ответчика (если есть информация);
  • справка о составе семьи с места жительства истца;
  • расчет суммы алиментов;
  • обоснование затрат на содержание ребенка.

  Данные документы прилагаются к исковому заявлению, результатом рассмотрения которого станет решение суда, либо к заявлению о начислении алиментов, на основании которого издается судебный приказ.

  Кроме этого, при рассмотрении материалов от родителей, которые не регистрировали своих брачных отношений, обязательной процедурой является установление отцовства. Если родитель вписан в свидетельство о рождении ребенка, то достаточно предъявить данный документ. А если же такой записи нет, то перед тем, как подать на алименты, необходимо получить решение суда, устанавливающее данный факт в отдельном порядке.

  Если у родителей нет разногласий, то для суда достаточно будет их показаний, а если кто-то из них не согласен, необходимо провести генетическое исследование. Оно осуществляется только с согласия всех участников процесса, а медицинское заключение по его результатам прикладывается к материалам дела.

  Впоследствии, после прохождения данной процедуры, копия решения об установлении отцовства также прикладывается к заявлению на назначение выплат.

  Порядок действий при обращении в суд

  Итак, зная какие документы необходимо собрать для обращения в судебные инстанции, для себя можно составить план действий по взысканию алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

  1. До того, как подать на алименты, следует сделать копии официальных документов, подтверждающих реальное состояние дел:
   • Собственный паспорт;
   • Свидетельство о рождении ребенка;
   • Брачное свидетельство или документ о расторжении данных отношений.
  2. После этого необходимо обратиться в жилищную контору по месту своего жительства и взять оттуда развернутую справку о составе семьи. В ней будут указаны характеристики квартиры или дома, а также перечень и данные всех, зарегистрированных в этом жилом помещении.
  3. Если известно, где проживает второй родитель, то такую же справку необходимо взять в ЖЭКе, который обслуживает его дом. Для этого потребуется написать заявление на имя директора ЖЭКа, что справка нужна для представления в суд. Если такой информации нет, то при рассмотрении дела надо будет ходатайствовать об установлении места жительства ответчика. На основании данного ходатайства суд будет обязан предпринять мер для его розыска.
  4. Также необходимо приложить расчет средств, требующихся на содержание несовершеннолетнего и обоснование этих затрат. Необходимость данного документа предусмотрена Гражданско-процессуальным кодексом РФ. Подготовить его можно самостоятельно, однако отнестись к этому процессу следует крайне серьезно.
   Все цифры расходов на ребенка должны быть подтверждены чеками либо расписками. Если их нет, тогда свидетельскими показаниями или другими документами, которые сможет принять к рассмотрению судья. Обоснование же затрат на будущее должно содержать отсылки к подтвержденным суммам расходов в прошлые периоды. Например, можно указать сколько тратится в месяц на еду, приложив чеки, и соответственно обосновать данные затраты на будущие периоды.
  5. Если заявителю известны источники доходов или заработка ответчика, то их нужно указать в заявлении, особенно большое значение это имеет, когда в исковом производстве рассматривается вопрос назначения выплат лицу, которое официально не трудоустроено, ведет предпринимательскую деятельность или постоянного стабильного дохода не имеет.
   Кроме этого, если ставится вопрос о взыскании задолженности за предыдущие периоды, то стоит указать все движимое и недвижимое имущество, находящееся, по информации заявителя, в собственности ответчика. Эти данные важны, так как суд может в своем решении не только ограничиться общими фразами в отношении собственности и доходов должника, но и конкретно указать ценности, на которые исполнители должны обратить взыскание для защиты прав несовершеннолетних.
  6. Помимо сбора документов, до того, как подать на алименты в суд, требуется составить исковое заявление о взыскании алиментов или заявление о выдаче судебного приказа, к которым они прикрепляются в качестве приложений. Согласно требованиям статьи 126 Гражданско-процессуального кодекса РФ исковое заявление должно содержать:
   • название и адрес суда, в который оно подается;
   • наименование истца и ответчика;
   • данные о месте жительства сторон;
   • обстоятельства, лежащие в основе требований истца;
   • необходимые доказательства;
   • денежная сумма заявления.
  7. Все заявления подаются в мировой суд. Причем истец может выбрать сам, в какой именно. Ведь рассматривать такие споры имеют право суды, как по месту жительства истца, так и по месту проживания ответчика. Документы предоставляются в канцелярию суда в трех экземплярах. Один из них остается в материалах дела, второй отправляется стороне ответчика, а на третьем секретариат ставит отметку о регистрации и возвращает заявителю.
   По присвоенному номеру в дальнейшем можно отслеживать движение дела, узнавать, кто его будет рассматривать, а также уточнить дату и время заседаний.
  8. После рассмотрения дела по существу издается судебный приказ в приказном производстве или выносится решение в исковом процессе. Далее, необходимо подождать окончания срока их обжалования и получить на руки. При этом в канцелярии обязательно должны поставить отметку, что документ вступил в законную силу.
  9. После получения судебный приказ можно сразу нести в службу судебных приставов, а вот с решением надо обратиться в канцелярию и получить там исполнительный лист по нему. И уже с этим документом идти к исполнителям.

  Заявители по данной категории дел освобождены от уплаты госпошлины и других сборов, поэтому оплачивать их при подаче документов не придется. Обращаясь в любые учреждения и организации за справками, а также при сдаче заявления в суд при себе необходимо иметь гражданский паспорт, иначе работники канцелярии документы принимать не будут.

  Подать заявление в суд на взыскание алиментов можно в любом возрасте ребенка до достижения им совершеннолетия. При этом в решении алименты будут назначены с момента обращения за ними.

  В соответствии со статьей 107 Семейного кодекса РФ, срок исковой давности на данные взаимоотношения не распространяется. Это означает, что если право на выплаты возникло в 3-х летнем возрасте малыша, а в суд родитель обратился, когда ему уже исполнилось восемь, то выплаты будут назначены с момента обращения и до достижения ребенком 18-ти лет.

  Перед тем, как подать на алименты в суд, следует учесть тот факт, что при назначении размера выплат на нескольких детей, решение будет действовать до достижения совершеннолетия старшим из них. Сразу после этого размер удержаний будет пересмотрен также в судебном порядке.

  А вот на обращения за взысканием задолженности за предыдущие периоды трехлетний срок исковой давности распространяется. Это означает, что если назначенные суммы не выплачивались в последние три года, то истец вправе обратиться за их взысканием, но при этом ему потребуется представить доказательства того, что ответчик умышленно уклонялся от выплат.

  Как подать иск на алименты в суд

  Для заказа юридической услуги при взыскании алиментов, свяжитесь с нами:
  тел: +38 099 071 81 22,
  e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

  Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит один из родителей. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
  Многие добровольно исполняют свой родительский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

  Мы всегда рады оказать вам юридические услуги с целью взыскания алиментов в Украине. Юрист поможет взыскать максимальную, в вашем случае, сумму алиментов на ребенка, профессионально составит иск о взыскании алиментов, представит ваши интересы в суде или по вашему поручению самостоятельно решит эту проблему. Но если нет возможности обратиться к юристу за помощью, следуйте нашим рекомендациям.

  Составление искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

  Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:
  • шапка
  • название
  • вступительная часть
  • аргументационная часть
  • заключительная часть
  • просительная часть
  • указание прилагаемых документов
  • дата и подпись
  Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах. Один экземпляр искового заявления о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.
  Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

  В какой суд подавать исковое заявление о взыскании алиментов в Украине?
  Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

  Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.
  Адрес суда и правильное его название можно узнать на нашем сайте или в городской телефонной справке.

  В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс. Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.
  Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

  Название документа : Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

  Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

  В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

  Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.
  Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов предоставить суду. Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

  Способ оплаты алиментов в Украине. Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
  Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.
  В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.
  Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например — 25 % от зарплаты. Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.
  Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.
  Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов. В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей — 1/3 заработка, на трех и больше детей — 1/2 заработка. Максимальный размер алиментов на ребенка в Украине не установлен, но согласно Закону Украины «О исполнительном производстве» с должника не позволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.
  Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 10 Закона Украины «О доступе к публичной информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

  Судебный сбор .
  При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты судебного сбора на основании п.п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе». Упомянутую статью нормативно-правового акта нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

  В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского процессуального кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
  Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.
  К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:
  1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
  2. Копию собственного паспорта;
  3. Справку о месте проживания ребенка;
  4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака;
  5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.
  Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.

  Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендую обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов. В данном случае информация, полученная во время юридической консультации – это выгодное приобретение, которое в ближайшем будущем принесет доход. Желаю вам удачи!

  Договориться о встрече с юристом можно, позвонив по телефону:
  +38 099 071 81 22
  +38 093 708 43 52

  Еще по теме:

  • Гк рф протоколы Статья 181.2 ГК РФ. Принятие решения собрания (действующая редакция) 1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в […]
  • В академию мвд после армии В академию мвд после армии 5. Гражданам, призванным на военную службу в период обучения в государственных образовательных учреждениях профессионального образования, при увольнении с […]
  • 83 статья ук рб Об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности Законодательством Республики Беларусь установлены сроки […]
  • Комментарий к уголовный кодекс рф 2014 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Чтить Уголовный кодекс легче, если хорошо знаком с его содержанием. Предлагаем ознакомиться с научно-практическим комментарием к УК, […]
  • Ст1239 коап Юридические вопросы и ответы Ст 1239 коап 2. Понятие, признаки и состав административного правонарушения Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие ( […]
  • Как получить 13 процентов от покупки квартиры по материнскому капиталу Имущественный налоговый вычет при оплате жилья материнским капиталом в 2018 году Право на получение имущественного налогового вычета регламентируется статьей 220 главы 23 Налогового […]