Исковая давность по уголовным делам

Исковая давность по уголовным делам

Уголовный кодекс Украины предусматривает два вида сроков давности: давность привлечения к уголовной ответственности и давность исполнения обвинительного приговора.
Срок, в течение которого лицо совершило преступление, но не было осуждено судом, либо осуждено, но приговор не вступил в законную силу, называется сроком давности привлечения к уголовной ответственности (ст.49УК Украины).
Срок, исчисляемый от даты вступления в силу обвинительного приговора до даты приведения этого приговора в исполнение, называется сроком давности исполнения обвинительного приговора (ст.80УК Украины). К таким случаям относятся, например следующее: суд осудил лицо к принудительным работам, приговор вступил в законную силу, но по каким-то причинам органы, исполняющие наказание, не привели наказание к исполнению.
Применение давности в отношении лиц, совершивших преступление, будучи несовершеннолетними (до 18 лет) имеет свои особенности (ст.106УК Украины).
Привожу содержание указанных статей языком оригинала:

«Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності

1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п’ять років — у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років — у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п’ятнадцять років — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з’явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п’ятнадцять років.
3. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
4. Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.
5. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437 — 439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.

Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

1. Особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки:
1) два роки — у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі;
2) три роки — у разі засудження до покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;
3) п’ять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше п’яти років за тяжкий злочин;
4) десять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин;
5) п’ятнадцять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.

2. Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.
3. Перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування покарання. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з’явлення засудженого для відбування покарання або з дня його затримання. У цьому разі строки давності, передбачені пунктами 1 — 3 частини першої цієї статті, подвоюються.
4. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, засуджений вчинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину.
5. Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі заміняється позбавленням волі.
6. Давність не застосовується у разі засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені статтями 437 — 439 та частиною першою статті 442 цього Кодексу.

Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності

1. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.

2. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки давності:
1) два роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;
2) п’ять років — у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
3) сім років — у разі вчинення тяжкого злочину;
4) десять років — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання обвинувального вироку:
1) два роки — у разі засудження до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;
2) п’ять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років за тяжкий злочин;
3) сім років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкий злочин;
4) десять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин».

Таким образом, чтобы определить сроки давности, следует знать какое преступление совершило лицо, в каком возрасте, какое наказание предусмотрено за это преступление, к какому виду по критерию тяжести относится данное преступление, а также другие обстоятельства, указанные в приведенных выше статьях Уголовного кодекса, которые влияют на применение сроков давности.
В соответствии с Уголовным кодексом Украины хулиганство предусматривает следующее:
«Стаття 296. Хуліганство

1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, —
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, —
караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов’язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, —
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, —
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років».

Для определения сроков давности, кроме всего прочего, следует определить к какому виду тяжести относится совершенное преступление — ст.12 УК Украины:

«Стаття 12. Класифікація злочинів

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання.
3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років.
4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.
5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі».

Таким образом, если лицо, совершившее хулиганство было совершеннолетним на момент его совершения, то, к примеру, по части второй указанной статьи срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 5 лет.
Определяется это следующим образом. Максимальное наказание за такое преступление (ч.2 ст.296УК Украины) предусмотрено в виде 4 лет лишения свободы. В связи с этим, в соответствии с ч.3 ст.12УК Украины это преступление относится к преступлениям средней тяжести. При совершении преступления средней тяжести срок давности привлечения к уголовной ответственности установлен в 5 лет (п.3 ч.1 ст.49УК Украины), который исчисляется с момента совершения преступления до вступления приговора суда в законную силу.
Учитывая, что по данному вопросу можно целую монографию писать, позволю себе закончить на этом консультацию. Надеюсь, что из предоставленной информации и разъяснения порядка определения сроков давности, вы сами сможете определить срок давности, который вас интересует.
Что же касается последствий истечения срока давности, то они вытекают из самого названия. С истечением сроков привлечения к уголовной ответственности привлечь к уголовной ответственности за совершенное преступление нельзя (запрещается наказывать). С истечением сроков приведения обвинительного приговора к исполнению исполнить назначенное наказание нельзя (запрещается исполнять назначенное наказание).
Последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание. Учитывайте, что сроки давности могут прерываться. Случаи, когда они прерываются, указаны в вышеприведенных статьях Уголовного кодекса. Кроме того, при определении того, к какому виду тяжести относится то или иное преступление, не следует путать такие виды наказания как ограничение свободы (обмеження волі) с таким наказаним, как лишение свободы (позбавлення волі). Ограничение свободы считается более мягким наказанием, чем лишение свободы.
Удачи вам. И желаю вам на будущее не ждать истечения сроков давности, а просто не совершать преступлений.

Ответ дан по состоянию законодательства на 16 Апреля 2008, 18:44.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Исковая давность по уголовным делам

Сроки давности в уголовном процессе в Украине

Многие, кто сталкивались с уголовной ответственностью, задавались вопросом о сроках давности в украинском уголовном судопроизводстве. И, конечно же, в первую очередь интерес вызывает возможность избегания уголовного преследования.

Уголовный кодекс Украины предусматривает две варианта применения сроков давности:

1) для освобождения от уголовной ответственности (ст. 49 УК Украины);

2) для освобождения от уголовного наказания (ст. 80 УК Украины).

Принципиальное отличия между названными двумя «освобождениями» заключается в том, что в случае освобождения от уголовной ответственности, у человека будет отсутствовать судимость со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Освобождение от уголовной ответственности применяется при одновременном наличии трёх условий:

1) окончания определённых в законе сроков;

2) не совершения в течение этих сроков нового преступления определённой степени тяжести;

3) отсутствие уклонения лица от следствия или суда.

Сроки давности распределены в зависимости от вида совершённого преступления. В случае, если лицом совершено несколько видов преступлений, сроки давности в отношении каждого из деяний, которые составляют совокупность преступлений, исчисляются самостоятельно.

Начальным моментом отсчёта срока давности является день совершения лицом преступления. При совершении приготовления к преступлению или покушения на преступление срок давности начинает истекать со дня прекращения преступного деяния по причинам, не зависящим от воли виновного. Сроки давности начинают истекать с 0 часов тех суток, которые настали после суток совершения преступления, срок давности заканчивается после того, как истекло предусмотренное ст. 49 УК Украины количество полных лет, в 24 часа последних суток соответствующего срока.

Так, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли такие сроки (согласно ст. 49 УК):

1) два года — в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание менее суровое, чем ограничение воли;

2) три года — в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишение свободы;

3) пять лет — в случае совершения преступления средней тяжести;

4) десять лет — в случае совершения тяжкого преступления;

5) пятнадцать лет — в случае совершения особенно тяжкого преступления.

При этом согласно ст. 12 УК Украины преступлением небольшой тяжести является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет, или другое, более мягкое наказание. Преступлением средней тяжести является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более пяти лет. Тяжкое преступление – это преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более десяти лет. Особенно тяжким преступлением является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или пожизненное лишение свободы.

Исчисление срока давности останавливается, если лицо, которое совершило преступление, уклонилось от следствия или суда. В этих случаях ход давности возобновляется со дня появления лица с признанием или его задержания. В таком случае лицо освобождается от уголовной ответственности, если со времени совершения преступления прошло пятнадцать лет.

Исчисление срока давности прерывается, если до окончания вышеуказанных сроков лицо совершило новое преступление средней тяжести, тяжкое либо особо тяжкое преступление. Исчисление давности в этом случае начинается со дня совершения нового преступления. При этом сроки давности исчисляются отдельно за каждое преступление.

Уголовное законодательство предусматривает также освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания в связи с окончанием сроков давности в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

Так, статья 106 УК Украины устанавливает такие сроки давности в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста:

1) два года – в случае совершения преступления небольшой тяжести;

2) пять лет – в случае совершения преступления средней тяжести;

3) семь лет – в случае совершения тяжкого преступления;

4) десять лет – в случае совершения особенно тяжкого преступления.

В отношении указанных лиц устанавливаются такие сроки исполнения обвинительного приговора:

— два года – в случае осуждения к наказанию, не связанного с лишением свободы, а также при осуждении к наказанию в виде лишения свободы за преступление небольшой тяжести;

— пять лет – в случае осуждения к наказанию, в виде лишения свободы за преступление средней тяжести, а также при осуждении к наказанию в виде лишения свободы на срок не более пяти лет за тяжкое преступление;

— семь лет – в случае осуждения к наказанию в виде лишения свободы на срок более пяти лет за тяжкое преступление;

— десять лет – в случае осуждения к наказанию в виде лишения свободы за особенно тяжкое преступление.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: если соблюдены условия, необходимые для освобождения от уголовной ответственности, а именно: закончились определённые в законе сроки; лицо не совершило в течение этих сроков новое преступление определённой степени тяжести; лицо не уклонялось от следствия и суда, — то в таком случае предусматривается освобождение от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности.

Как уже говорилось, украинское уголовное законодательство предусматривает также возможность освобождения от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора. Сами сроки для такого освобождения совпадают с уже рассмотренными из ст. 49 УК Украины: 2, 3, 5, 10 и 15 лет.

Исчисление срока давности останавливается, если осужденный уклоняется от отбытия наказания. В таких случаях ход давности восстанавливается со дня появления осужденного для отбытия наказания или со дня его задержания, при этом сроки в 2, 3, 5 лет удваиваются.

В случае совершения до истечения сроков давности нового преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого, ход давности прерывается. Исчисление сроков в таких случаях начинается со дня совершения нового преступления.

Следует отметить, что давность не применяется ни к освобождению от ответственности, ни к освобождению от наказания в случае совершения преступления против мира и безопасности человечества.

Вопрос о применении давности к лицу, которое совершило особенно тяжкое преступление, за которое согласно закону может быть назначено пожизненное лишение свободы, решается судом.

Адвокатские истории

Cрок давности по уголовным делам — опыт адвоката

Истечение определенных уголовным законом сроков, которые начинают течь со дня совершения преступления, является самостоятельным основанием для освобождения лица от уголовной ответственности. Такое правило установлено статьей 78 Уголовного кодекса РФ. При оказании юридической помощи, адвокат неоднократно будет решать такие вопросы.

Установленные уголовным законом сроки зависят от тяжести совершенного преступления. Статья 15 Уголовного кодекса РФ разграничивает преступления по категориям тяжести исходя из характера и степени общественной опасности преступления. Любое преступление направлено против общественных отношений в той или иной сфере. Например, преступления против общественных отношений, сложившихся в сфере собственности, в сфере жизни и здоровья личности и т.д.

По указанному основанию, уголовно наказуемые деяния разделяют на преступления небольшой, средней тяжести, на тяжкие и особо тяжкие преступления.

Для освобождения лица от уголовной ответственности необходимо, чтобы со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года, средней тяжести — шесть лет, тяжкого преступления — десять лет, особо тяжкого — пятнадцать лет.

В Уголовном кодексе РФ специально оговорено, что если гражданин, совершивший уголовно наказуемое деяние, скрывается от следствия или суда, то течение сроков давности приостанавливается и возобновляется с момента его задержания или явки в суд, к следователю и т.д.

На практике это означает, что если конкретное лицо было, в установленном Уголовно — процессуальным кодексом РФ порядке, привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, то в случае его умышленного уклонения от явки в суд или следователю, течение сроков приостанавливается. Принципиальное значение имеет именно умышленное уклонение. Невозможность явки может быть связана, например, с отбыванием наказания по приговору суда в связи с совершением другого преступления. В этом случае считается, что лицо не скрывалось от следствия или суда и срок давности не приостанавливался. Такие случаи в практике адвоката встречались неоднократно.

Если же, конкретный гражданин не был привлечен в качестве подозреваемого или обвиняемого по конкретному уголовному делу, то даже если он сознательно скрывается от следствия или суда, течение сроков давности не приостанавливается. Важным моментом является приобретение лицом процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу.

Прекращается уголовное дело лицом, в производстве которого оно находится на момент истечения сроков. Если гражданин осужден заочно, то для прекращения дела, необходимо обжаловать приговор в надзорном порядке.

Срок давности по мошенничеству с кредитами в России?

Мой брат в 2005 г в ноябре взял в кредит автомобиль, продал его спустя 1 месяц, в банк ни одной проплаты сделано не было, сейчас коллекторское агенство грозится подать в суд и обратиться в милицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст 159. Подскажите, пожалуйста, не прошел ли срок исковой давности по кредиту и могут ли начать в его отношении уголовное дело о мошенничестве? Ведь прошло уже 6 лет.

Что надо предпринять в нашем случае?

Ответы юристов (6)

Банк может обратиться с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Нормами ГК РФ установлено, что общий срок по долгам составляет 3 года, но если банк продал долг коллекторскому агенству, то возможно требование и по истечении этого периода.

Есть вопрос к юристу?

Общий срок исковой давности — три года (ст. 196 Гражданского кодекса РФ).

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения (п.п. 1, 2 ст. 200 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, трехлетний срок исковой давности в вашем случае начинает течь с момента, когда должен был быть возвращен кредит, а по процентам — с момента, когда заемщик должен был их уплачивать.

На мой взгляд, в действиях брата нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Мошенничество- это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Брат не приобретал права на денежные средства путем обмана или злоупотребления доверием.

Брату следует изучить условия кредитного договора. Если срок исковой давности прошел (из вашего вопроса это неясно), то в суде вам необходимо будет заявить о применении срока исковой давности. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ).

Если срок исковой давности не прошел, можно предположить, что суд удовлетворит иск банка (коллекторского агентства) и взыщет деньги с брата.

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления, т.е. продажа банком задолженности брата по кредитному договору никак не влияет на срок исковой давности (ст. 201 Гражданского кодекса РФ).

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Ваш кредит имел срок погашения. С этого срока считайте срок исковой давности — три года.

К уголовной ответственности могут привлечь Вашего брата по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

По ст. 159 — Мошенничество дело также могут возбудить. Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Чужое имущество в данном случае — деньги кредитной организации, обман — заключение кредитного догвора без намерения его исполнять (ни одного платежа сделано не было, залоговое имущество тут же продано). Указанные Вами обстоятельства пока не в пользу Вашего брата.

В Вашем случае имеет смысл предпринять меры по урегулированию вопроса о возврате кредита. При этом необходимо постараться максимально уменьшить штрафные санкции, если это возможно. С этой целью можно обратиться в суд с иском о расторжении кредитного договора, и снижать сумму задолженности уже через суд.

За мошеннические действия брата могут привлечь к уголовной ответственности, по ст.159 УК РФ , если не появятся основания для отказа в возбуждении уголовного дела в связи истечением сроков давности уголовного преследования (ст.24 УПК РФ, ст.78 УК РФ), и по ст.177 УК РФ тоже

Но кредитная история брата оставляет желать лучшего. Вряд ли он сможет воспользоваться следующим кредитом, странно что банк только что спохватился. И коллекторы не отстанут, если не остановить.

Уголовная ответственность за действия, который совершил Ваш родственник безусловно есть.

1) вступить в переговоры с банком, где попытаться предложить им график погашения долга;

2) не вступать в переговоры с коллекторским агентством- необходимо убедиться на каких условиях был передан Ваш долг;

3) возбудить уголовное дело может, только собственник «вещи-автомобиля», необходимо внимательно читать кредитный договор, кому принадлежал «автомобиль», если банку, то ст.159, часть зависит от суммы ущерба, если Вам то ст.177 соответственно, повторюсь , что уголовное правонарушение есть.

Срок исковой давности — ст.159 ч.4 У.К.Р.Ф.(и далее уголовный кодекс Р.Ф.)- особо крупный размер (примечания к ст.158 свыше миллиона рулей), относиться к категории тяжких ст.15 ч. 4 , срок давности по привлечению к уголовной ответственности ст.78 ч.1 п.1 «в» 10 лет — истекает в 2015 году —- это если брать в Вашем случае по максимуму.

Формально признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ усматриваются, однако органы полиции не будут возбуждать уголовное дело по данному факту 100 процентов. Вашему брату необходимо определиться с позицией, почему он продал автомобиль, был ли у него умысел обмануть тем самым банк, собирался ли он платить кредит, почему он производил ежемесячные выплаты. Если грамотно ответить на все эти вопросы, то не будет состава преступления и тем самым уголовное дело не будет возбуждено.

Действия Вашего брата подпадают под ч. 1 ст. 159 УК РФ (преступление относится к категории небольшой тяжести). Срок давности два года. В связи с этим фактом сотрудники полиции неохотно будут проводить проверку по заявлению банка и решение всегда будет только одно — отказ в возбуждении уголовного дела.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Такое не забывается

Срок привлечения к уголовной ответственности увеличат на 5 лет

№24 (1114) 15.06—21.06.2013

Парламент может увеличить срок, во время которого лицо можно будет привлечь к уголовной ответственности. Нардепы считают: при некоторых преступлениях 15 лет — это слишком мало.

В соответствии с действующей ст.49 УК лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления до дня вступления приговора в законную силу проходит определенное время. При этом для разных проступков установлены и разные сроки. Так, в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое преду­смотрено наказание менее суровое, чем ограничение свободы, чтобы избежать ответственности достаточно, чтобы прошло 2 года. Если совершено преступление небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы, — 3 года. Для преступлений средней тяжести этот срок составляет 5 лет, тяжких преступлений — 10 лет, а в случае совершения особо тяжкого преступления — 15 лет.

В то же время течение давности приостанавливается, если лицо, соверши­вшее преступление, уклонилось от следствия или суда. Также течение давности прерывается, если до окончания соответствующего срока лицо совершило новое преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое. В таком случае срок начинает исчисляться со дня совершения нового преступления.

УК также предусматривает, что для некоторых действий, сроков давности не существует. Это преступления против мира и безопасности человечества, планирование, подготовка и ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение законов и обычаев войны, использование оружия массового уничтожения, геноцид.

Использование сроков давности привлечения к ответственности является классическим институтом уголовного права, который распространен во всем мире.

Вместе с тем, по мнению нардепа от ВО «Батьківщина» Геннадия Москаля, для некоторых преступлений сроки давности привлечения к уголовной ответственно­сти необходимо увеличить. С этой целью он подготовил законопроект «О допол­нении статьи 49 Уголовного кодекса Украины относительно увеличения сроков давности за совершение отдельных особо тяжких преступлений» (№2224а).

В соответствии с документом за совершение особо опасных преступлений этот срок должен быть увеличен с 15 до 20 лет. К таким действиям нардеп относит посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.112 УК), диверсии (ст.113) и умышленное убийство (ст.115). Также предлагается увеличить этот срок за половые преступления, предусмотренные чч.3, 4 ст.152 и ч.3 ст.153 УК, за разбой, совершенный с отягча­ющими последствиями, определенными ч.4 ст.187, за создание преступной организации, бандитизм и террористическую деятельность, если она привела к гибели человека или значительному материальному ущербу. Кроме того, на протяжении 20 лет можно будет привлечь к уголовной ответственности коррупционеров, которые получали взятки в особо крупном размере или занимали особо ответственное положение.

По мнению нардепа, увеличение сроков давности будет способствовать более полной реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности и наказанию за преступления.

Каков срок исковой давности по уголовным делам?

Срок давности по уголовным делам — это период времени, на протяжении которого лицо, совершившее преступление, может быть привлечено к ответственности по УК РФ. О сроках давности по уголовным делам для разного рода преступлений речь и пойдет в этой статье.

О сроках исковой давности по уголовным делам

Многим известно, что любое лицо может быть привлечено к ответственности только в том случае, если процедура привлечения была осуществлена до момента истечения определенного законом срока. При этом в делах уголовных сроки давности отличаются от аналогичных в гражданском праве.

Понятие «сроки исковой давности по уголовным делам» не является корректным, в уголовном праве эта категория имеет название «срок давности привлечения к уголовной ответственности».

Уголовные сроки давности отличаются от гражданских тем, что в последнем случае учитывается лишь период времени, в течение которого заинтересованное лицо вправе обратиться за защитой своих прав. В уголовном же праве ответственность наступает, как правило, вне зависимости от того, предприняты ли заинтересованными лицами какие-либо действия к привлечению виновного к ответственности — достаточно проведения уполномоченным госорганом определенной процедуры.

По истечении сроков давности уголовного преследования исключается как наказание виновника, так и проведение любых мероприятий, ведущих к этому.

Истечение срока давности уголовного преследования

Теперь разберем вопрос, касающийся момента начала исчисления этого срока. Все зависит от конкретной ситуации, однако по общему правилу началом считают сам момент совершения преступного деяния. Если же оно было прервано на каком-либо этапе (например, пресечено на этапе подготовки), тогда началом исчисления срока давности по уголовному делу следует считать момент совершения действий, являющихся последними и повлекшими (могущими повлечь) за собой деяние, носящее общественно-опасный характер.

Когда говорится о длящемся (выражающемся в непрерывном осуществленнии определенного преступного деяния) или продолжаемом преступлении (состоящем из ряда систематически повторяющихся противоправных действий, совершаемых в течение определенного периода времени), тогда срок давности по уголовному делу начинает отсчет с момента пресечения преступного деяния или свершения последнего деяния в этой цепочке соответственно.

Важным здесь является то, что в срок не включают периоды, в течение которых виновный уклонялся от привлечения к ответственности или же каким-либо иным способом препятствовал свершению правосудия. При этом речь идет только о тех случаях, когда гражданин умышленно предпринимал такие действия (например, менял ФИО, внешность, место жительства/пребывания/работы, другие сведения о себе) именно с целью избежания ответственности.

Также законодательством предусмотрен и момент окончания срока давности. В соответствии со ст. 78 УК РФ, срок давности исчисляется до вступления приговора в законную силу.

О сроках давности по УК РФ

На сегодняшний день уголовное законодательство при исчислении давности предусматривает несколько сроков, применение которых напрямую зависит от совершенного деяния. Эти сроки оговорены в ст. 78 УК РФ:

 1. При преступлении небольшой тяжести срок давности составляет 2 года. Здесь подразумеваются деяния, наказание за которые предусматривает лишение свободы на срок не более 3 лет.
 2. Если речь идет о деяниях средней степени тяжести, тогда давность равна 6 годам. Ст. 15 УК указывает, что за преступления такого рода следует наказание в виде более длительного лишения свободы, чем в предыдущем случае: 5 лет — для умышленных преступлений и 3 года — для деяний, совершенных по неосторожности.
 3. Срок уголовного преследования за преступления, являющиеся тяжкими, равен 10 годам. Под тяжкими следует понимать умышленные действия, срок лишения свободы за которые, согласно УК, не превышает 10 лет.
 4. В течение 15 лет возможно преследование за уголовные преступления, относящиеся к особо тяжким. Таковыми считаются те, наказание за которые предусматривает лишение свободы на срок от 10 лет либо иные, более суровые меры.

Необходимо отметить, при совершении лицом преступления, за которое грозит пожизненное заключение или смертная казнь, применение сроков давности является исключительной прерогативой суда (при этом, в случае неприменения срока давности пожизненное лишение свободы и смертная казнь не назначаются).

Предусмотрены и ситуации, когда сроки давности по уголовному делу не применяются. К подобным деяниям, в частности, относятся:

 • преступления, связанные с осуществлением, планированием, организацией или иным содействием террористической деятельности;
 • планирование/развязывание агрессивной войны и применение при ведении таковой запрещенных способов;
 • геноцид;
 • нападение на учреждения и организации, находящиеся под международной защитой;
 • мятеж с применением оружия;
 • посягательство на жизнь общественного/государственного деятеля;
 • насильственный захват и удержание власти.

Еще по теме:

 • Билеты пдд онлайн категории cd в гибдд Билеты ПДД CD 2018 Билеты ПДД категорий «CD» и подкатегорий «C1» «D1» для подготовки к экзамену в ГИБДД. Содержание билетов по Правилам Дорожного Движения полностью соответствует […]
 • Лесохозяйственный регламент лесничества иркутской области Открытое лесоустройство Источники данных по лесоустройству, официально доступные в интернете Данные собраны в рамках проекта NextGIS и Центром охраны дикой […]
 • Домашняя кухня королев Домашняя Кухня, ООО Домашняя Кухня, ООО зарегистрирована по адресу Московская обл, г.Королев, ул.Ленина, д.10/6, 141070. Генеральный директор организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ […]
 • Орловская область военный комиссариат Военкоматы Орла: адреса и телефоны На данной странице находятся адреса и контактные телефоны военных комиссариатов в Орле. С помощью данного списка вы можете с легкостью найти интересующий […]
 • Изменение основания иска означает Изменение основания иска означает В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ) изменение иска – право истца. В Арбитражном кодексе РФ об этом […]
 • П44 коап Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов СТ 14.43 КоАП РФ 1. Нарушение […]